Anne Feeney

Back to Blog

Have You Been to Jail for Justice in Denmark?

Danish Preview Article

Har du været i fængsel for retfærdigheden?
Så vil jeg trykke din hånd
For en lig- og sitdown er måder at tage parti
Har du sunget en sang for frihed?
eller har du gået strejkevagt?
Har du været i fængsel for retfærdigheden?
Så er du en ven af mig

That is "Have You Been to Jail for Justice" in Danish... It's not intended as a sing-a-long ... it's more of an explanation of what the song is about ... My friend Gerd Berlev did the translation/interpretation ...

you can click the link for the full story, and picture.......